Działania Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego;
  • Promocję honorowego krwiodawstwa
  • Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą;
  • Opiekę i pomoc socjalną;
  • Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych;
  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE;
  • Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *